Lezing ‘Op het snijpunt van religie en kunst – Lelijk voor het geloof – de verborgen vrouw in de Middeleeuwen’

In samenwerking met de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk en de commissie vorming en toerusting houdt Stichting Kunstwerf op maandagavond 11 maart de lezing ‘Op het snijpunt van religie en kunst – Lelijk voor het geloof – de verborgen vrouw in de Middeleeuwen’. De lezing wordt verzorgd door Thea Willemsen.

Al in de vroege Middeleeuwen doemen de eerste verhalen op over vrouwen die hun leven aan Christus willen wijden en daarbij worden gehinderd door hun sekse. In die tijd had de vrouw immers niet veel in te brengen. Er was vrijwel nooit sprake van een vrije keuze bij hun levensinvulling. Een huwelijk lag eerder voor de hand, vooral wanneer het een mooie jonge vrouw betrof. Een leven in dienst van Christus was al helemaal problematisch wanneer de vrouw stamde uit een koninklijk of adellijk geslacht. Een fraaie dochter kon immers worden ingezet voor politiek gewin. Om een dergelijk gearrangeerd huwelijk te ontlopen werd God aangeroepen en gesmeekt om lelijkheid. De beoogde echtgenoot zou dan wel van het huwelijk willen afzien. In de verhalen wordt het gebed vanzelfsprekend verhoord. Een van de meest voorkomende blijken van goddelijk ingrijpen was een ongebreidelde haargroei. Er zijn veel verhalen bekend van vrouwen die een baard en een snor kregen. Dan waren jeugd en schoonheid in één klap verdwenen. De meest bekende zogenaamde baardheilige is Wilgefortis. Zij werd vooral bekend door de manier waarop zij aan har einde kwam. Omdat het voor haar vader gunstige huwelijk door haar baardgroei op het laatste moment door de andere partij werd afgeblazen, werd zij door haar vader gekruisigd.

Drs. Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie laatmiddeleeuwse schilderkunst. Ze geeft al jaren cursussen en lezingen, onder andere bij diverse HOVO-instellingen.

Reserveer hier.