Kunstroute 2019

Tijdens het Pinksterweekend op 8, 9 en 10 juni wordt door Stichting Kunstwerf weer de jaarlijkse Kunstroute Ooststellingwerf gepresenteerd. De route gaat dit keer langs ruim twintig kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven in deze Friese gemeente.

Het is alweer het zevende jaar op rij dat de kunstroute Ooststellingwerf wordt georganiseerd. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Dichtbij’. De deelnemende kunstenaars zijn op zeer diverse wijze met dit thema omgegaan.

Zo heeft Kunstpunt Friesgoed in Nijeberkoop tijdens de kunstroute een expositie ingericht die draait om de bij. Kunstenaars zwermen rond dit kwetsbare, maar voor de mens buitengewoon waardevol insect en tonen hun gedachtes en associaties. Maar ook letterlijk komen kunstenaars met hun werk dichtbij: op verschillende locaties worden workshops aangeboden, zodat bezoekers zelf het bezig zijn met kunst aan den lijve kunnen ondervinden.

De deuren van de ateliers staan tussen 11.00 en 17.00 uur open voor publiek.

In de Kunstwerfplaats, gevestigd in Stellinghaven Oosterwolde, is een mooie overzichtstentoonstelling van de route te bewonderen. Deze tentoonstelling wordt vrijdag 7 juni om 16.30 uur geopend. U bent van harte welkom.