Op het snijpunt van religie en kunst

Een avond in samenwerking met commissie Vorming en Toerusting en stichting Kunstwerf. Hemel en Hel in het middeleeuwse gebedenboek

In de late middeleeuwen was het geïllustreerde gebedenboek geliefd bij vorsten, adel en de stedelijke elite. Het was een hulpmiddel bij het bidden, maar zo’n fraai versierd exemplaar toonde ook de maatschappelijke status van de bezitter. Een aantal gebeden was onomstreden onderdeel van elk gebedenboek: de Mariagetijden, de Kruisgetijden en het Dodenofficie.

De diversiteit van de begeleidende miniaturen is groot. Het kan werelds of meer stichtelijk zijn, een scène uit het Oude òf uit het Nieuwe Testament en het kan zowel een hemels vooruitzicht bieden of een illustratie van de hel laten zien.

In deze lezing gaat mevrouw Thea Willlemsen vooral in op de kunsthistorische achtergrond van de miniaturen. Zijn er overeenkomsten in de tijd van ontstaan of is de keuze te relateren aan de opdrachtgever? Is aan de miniatuur te zien in welke tijd of plaats deze is ontstaan?

Drs. Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie laatmiddeleeuwse schilderkunst. Ze geeft al jaren cursussen en lezingen, onder andere bij diverse HOVO-instellingen (Hoger Onderwijs Voor Ouderen).

Wanneer               Maandagavond 18 januari 2021

Aanvang               20.00 uur – 22.00 uur

Locatie                  Dorpskerk, Oosterwolde

Eigen bijdrage      € 10,-

Onderstaand kunt u reserveren. Let op: bij aankoop van meerdere entreebewijzen gaan wij ervan uit dat u uit hetzelfde huishouden afkomstig bent (dit ivm corona). Is dit niet het geval, dan moet u voor degene(n) uit het andere huishouden een aparte reservering plaatsen.

Kunt u onderstaand geen beschikbare datum kiezen, dan is de activiteit volgeboekt. Neem eventueel contact op via cultuurwerf@kunstwerf.com om op de reservelijst geplaatst te worden.