Wereldtentoonstellingen in Parijs: 1900, 1925 en 1931 door Wim Dammers

Op vrijdagmorgen 17 december verzorgt stichting Kunstwerf om 10.00
uur deze lezing met beelden in de bovenzaal van hotel de Zon te Oosterwolde.

Sinds 1851 worden er in diverse landen internationale exposities gehouden, waarbij
de deelnemende landen een beeld geven van hun economische, technische, sociale
en culturele ontwikkelingen. Tijdens deze tentoonstellingen werden vaak nieuwe
ontdekkingen getoond: zo werd in Parijs in 1878 voor het eerst elektrische
straatverlichting getoond. De tentoonstellingen trokken enorme bezoekersaantallen:
de Parijse tentoonstelling van 1900 werd door meer dan 50 miljoen mensen bezocht!

Parijs heeft veel beroemde bouwwerken overgehouden aan deze tentoonstellingen,
zoals de Eiffeltoren (1889). Deze lezing behandelt drie boeiende  tentoonstellingen:
1900, waar we onder andere de metro aan te danken hebben
1925, waarbij de Art Décostijl werd geïntroduceerd en
1931, een speciale tentoonstelling gewijd aan de koloniën van diverse deelnemende
landen.

Tijdens de lezing staan we stil bij de geschiedenis, kijken we waar in de stad de
tentoonstelling werd gehouden en welke paviljoens er toen werden gebouwd. Verder
kijken we wat er van deze tentoonstellingen nog te zien is in Parijs. De
tentoonstelling van 1931 heeft nog een bijzondere relatie met Nederland.

Wim Dammers : Parijsliefhebber, was enige tijd werkaam in Parijs Parijs, bestudeerde de
geschiedenis en architectuur van de stad, verzorgde gedurende 10 jaar ieder voorjaar
rondleidingen voor Nederlandse groepen en geeft regelmatig lezingen voor de stichting
Alliance Francaise

Wanneer                vrijdagmorgen 17  december 2021

Aanvang               10.00 uur (tot 12.00 uur; zaal open 9.30 uur)

Locatie                   Bovenzaal hotel de Zon, Oosterwolde

Eigen bijdrage      € 10,- (incl koffie of thee)     

Let op: vanwege corona is het aantal toegangskaarten beperkt.