art@trefpunt verbindt nieuwkomers en autochtonen

Om een brug te slaan tussen autochtonen en nieuwkomers, werd op 1 oktober het kunstproject ‘art@trefpunt’ gestart. Doel van het project is om mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen door gezamenlijk met kunst bezig te zijn. Het project is een initiatief van Stichting Kunstwerf en is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit Het Fonds 2019 en het Bercoop Fonds.

 

De eerste ochtend werd een ‘proeverij’ gehouden van de verschillende kunstdisciplines.

Vervolgens werd een keuze gemaakt voor een of meerdere disciplines. Wat voorop stond is het plezier in het maken en daar gezamenlijk mee bezig zijn. De workshops werden gegeven door professionele kunstenaars namelijk: tekenen/schilderen (Anna Bouman), fotografie (Greetje Keuning), textiele vormen (Hilda Klaassen), zingen (Mirjam Cornelisse), boetseren (Sigrid Hamelink) en beelden maken (Martina Hladikova).

De invulling van de workshops was redelijk vrij. De docenten kwamen wel met opdrachten, maar er was ook altijd de mogelijkheid om naar eigen inzichten te experimenteren met het materiaal dat aanwezig was. Uiteindelijk ging het erom dat de deelnemers bezig waren met ‘samen maken’ waarbij het ook draaide om het onderling contact. Wat deelnemers zelf hebben aangedragen, bijvoorbeeld uit hun eigen cultuur, was voor het gezamenlijk maken een mooie aanvulling.

De data van de workshops waren: 1, 8, 15, 29 oktober en 5 november (9 tot 12 uur) De workshops vonden allemaal plaats in Het Anker in Oosterwolde.

Van de werken die door de deelnemers zijn gemaakt, wordt een kunstwerk in de vorm van een kamerscherm samengesteld dat aan het eind van het jaar aan de bewoners van Ooststellingwerf wordt gepresenteerd. De eerste plek waar het kamerscherm geëxposeerd zal worden is de bibliotheek in Oosterwolde. Daarna zal het verhuizen naar verschillende andere openbare locaties in de gemeente Ooststellingwerf. Hiermee wordt het een reizende expositie die de verbinding tot doel heeft waar het hele project art@trefpunt op is gebaseerd.