Lezing Kees Timmerman

Op zondag 16 oktober verzorgt Alles Rondom Taal in het kader van de themamaand over de Molukse cultuur een lezing door Kees Timmerman over de kampen Ybenheer en Oranje met aansluitend een rondleiding door kamp Oranje. De lezing zelf wordt gehouden in de Hoolten Klinte in Appelscha.

In de jaren rond de Tweede Wereldoorlog stonden op afgelegen plekken in ons land bijna honderd barakkenkampen waar allerlei groepen tegen heug en meug verplicht verbleven. De kampen Ybenheer en Oranje in Fochteloo waren er twee van en huisvestten tien verschillende groepen. Tijdens de lezing komen die allemaal aan bod. Bij de repatrianten en de Zuid-Molukkers, de groepen die uit Indië kwamen, krijgt de tropische voorgeschiedenis extra aandacht.

In kamp Oranje vertelt de repatriant Anton Ripassa over zijn ervaringen tijdens de eerste jaren na de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring en over zijn leven in kamp Oranje. Jan Bult, die op de boerderij naast het kamp woonde, vertelt over de contacten tussen een autochtone Stellingwerver en de mensen die vanaf de andere kant van de wereld plompverloren in Fochteloo gedropt werden. Toni Kastanja de Fretes vertelt over haar leven als meisje met de idealen van de RMS op kamp Oranje en over contacten met boerengezinnen daarbuiten. 

De verhalen worden afgewisseld met gedichten van dichteres Animre. Ze verwoorden de tegenstelling tussen toen en nu, tussen het kind dat in kamp Ybenheer speelde en de harde werkelijkheid.

Fadilah Ohorella, een tantezegger, zal de gedichten voorlezen.

Bij de Bruna in Oosterwolde wordt in oktober een boekentafel ingericht over de Molukse cultuur. Ook in de bieb komt extra aandacht voor de boeken over Molukkers.

Tijd: 11.00 – 12.00 uur lezing Kees Timmerman in De Hoolten Klinte

12.00 – 13.00 uur lunch

13.30 – 14.30 uur rondleiding kamp Oranje 

Locatie: Hoolten Klinte (Bosberg 1, 8426 GJ Appelscha) / Veenweg, Fochteloo

Toegangsprijs: € 12,50 (inclusief lunch en toegang Kamp Oranje)