Alles rondom taal

  • De werkgroep Alles Rondom Taal is bezig met de organisatie van een bijeenkomst met schrijver Murat Işık. Deze activiteit wordt gehouden op 23 oktober 2020. Meer informatie volgt binnenkort. Daarnaast zal deze werkgroep ook weer aandacht besteden aan de jaarlijkse Kinderboekenweek. Ook hierover volgt nog meer informatie.

Aandacht voor literatuur en poëzie is belangrijk. Taal zorgt voor de dialoog binnen onze samenleving.  Taal zorgt voor inzicht en vergroting van eigen mogelijkheden door uitwisseling van ervaringen en inzichten. Lezen is een speciale vorm van taalgebruik. Veel lezen maakt je taalvaardiger en zorgt dat je de wereld om je heen beter begrijpt. Ondanks dat we te maken hebben met een digitale wereld wordt het “boek” nog steeds veelvuldig gelezen.

De werkgroep Alles Rondom Taal probeert binnen de Stellingwerven de liefde en aandacht voor literatuur en poëzie te stimuleren.