Alles rondom taal

  • Kinderboekenweek

    Tijdens de Kinderboekenweek (4-15 oktober) komt de bekende kinderboekenschrijver Jozua Douglas naar Oosterwolde komen. Hij is op woensdagmiddag 11 oktober om 15.00 uur aanwezig in de bibliotheek en om 16.00 uur bij boekhandel Bruna. Foto: Mark Kohn/de Schrijverscentrale

Verhalen, romans, gedichten, liedteksten; iedereen kent voorbeelden van creatieve taaluitingen, die je ook wel literatuur noemt. Literatuur heeft te maken met emoties.

Soms word je blij van een verhaal of een lied, soms boos of verdrietig. Soms moet je je inspannen om de boodschap van de woorden te begrijpen, bijvoorbeeld in moderne gedichten. Maar het is altijd zo dat je door het lezen van een goed boek of het luisteren naar een mooie songtekst losraakt van de alledaagse dingen. Je verliest je even in een andere wereld. 

Literatuur is gewoon heel erg leuk en verrijkt je leven.

De werkgroep Alles Rondom Taal bestaat uit vertegenwoordigers van de Ooststellingwerver bibliotheken, boekhandel Bruna en de Stellingwarver Schrieversronte. Het gezamenlijke doel van de werkgroep is de aandacht en de liefde voor literatuur binnen de Stellingwerven te stimuleren.