Alles rondom taal

  • Lezing Kees Timmerman

    Op zondag 16 oktober verzorgt Alles Rondom Taal in het kader van de themamaand over de Molukse cultuur een lezing door Kees Timmerman over de kampen Ybenheer en Oranje met aansluitend een rondleiding door kamp Oranje. De lezing zelf wordt gehouden in de Hoolten Klinte in Appelscha. In de jaren rond de Tweede Wereldoorlog stonden op afgelegen plekken in ons land bijna honderd barakkenkampen waar allerlei groepen tegen heug en meug verplicht verbleven. De kampen Ybenheer en Oranje in Fochteloo waren er twee van en huisvestten tien verschillende groepen. Tijdens de lezing komen die allemaal aan bod. Bij de repatrianten en de Zuid-Molukkers, de groepen die uit Indië kwamen, krijgt de tropische voorgeschiedenis extra aandacht. In kamp Oranje vertelt de repatriant Anton Ripassa over zijn ervaringen tijdens de eerste jaren na de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring en over zijn leven in kamp Oranje. Jan Bult, die op de boerderij naast het kamp woonde, vertelt over de contacten tussen een autochtone Stellingwerver en de mensen die vanaf de andere kant van de wereld plompverloren in Fochteloo gedropt werden. Toni Kastanja de Fretes vertelt over haar leven als meisje met de idealen van de RMS op kamp Oranje en over contacten met boerengezinnen daarbuiten.  De verhalen worden afgewisseld met gedichten van dichteres Animre. Ze verwoorden de tegenstelling tussen toen en nu, tussen het kind dat in kamp Ybenheer speelde en de harde werkelijkheid. Fadilah Ohorella, een tantezegger, zal de gedichten voorlezen. Bij de Bruna in Oosterwolde wordt in oktober een boekentafel ingericht over de Molukse cultuur. Ook in de bieb komt extra aandacht voor de boeken over Molukkers. Tijd: 11.00 – 12.00 uur lezing Kees Timmerman in De Hoolten Klinte 12.00 – 13.00 uur lunch 13.30 – 14.30 uur rondleiding kamp Oranje  Locatie: Hoolten Klinte (Bosberg 1, 8426 GJ Appelscha) / Veenweg, Fochteloo Toegangsprijs: € 12,50 (inclusief lunch en toegang Kamp Oranje)

Verhalen, romans, gedichten, liedteksten; iedereen kent voorbeelden van creatieve taaluitingen, die je ook wel literatuur noemt. Literatuur heeft te maken met emoties.

Soms word je blij van een verhaal of een lied, soms boos of verdrietig. Soms moet je je inspannen om de boodschap van de woorden te begrijpen, bijvoorbeeld in moderne gedichten. Maar het is altijd zo dat je door het lezen van een goed boek of het luisteren naar een mooie songtekst losraakt van de alledaagse dingen. Je verliest je even in een andere wereld. 

Literatuur is gewoon heel erg leuk en verrijkt je leven.

De werkgroep Alles Rondom Taal bestaat uit vertegenwoordigers van de Ooststellingwerver bibliotheken, boekhandel Bruna en de Stellingwarver Schrieversronte. Het gezamenlijke doel van de werkgroep is de aandacht en de liefde voor literatuur binnen de Stellingwerven te stimuleren.