Kunstwerfplaats

  • art@trefpunt verbindt nieuwkomers en autochtonen

    Om een brug te slaan tussen autochtonen en nieuwkomers, wordt op 1 oktober het nieuwe kunstproject ‘art@trefpunt’ gestart. Doel van het project is om mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen door gezamenlijk met kunst bezig te zijn. Het project is een initiatief van de Stichting Kunstwerf. De eerste ochtend wordt een ‘proeverij’ gehouden van de verschillende kunstdisciplines. Vervolgens kan een keuze worden gemaakt voor een of meerdere disciplines. Wat voorop staat is het plezier in het maken en daar gezamenlijk mee bezig zijn. De workshops worden gegeven door professionele kunstenaars o.a.: tekenen/schilderen (Anna Bouman), fotografie (Greetje Keuning), textiele vormen (Hilda Klaassen), zingen (Mirjam Cornelisse) en boetseren (Sigrid Hamelink).  De invulling van de workshops is redelijk vrij. De docenten zullen wel met opdrachten komen, maar er is ook altijd de mogelijkheid om naar eigen inzichten te experimenteren met het materiaal dat aanwezig is. Uiteindelijk gaat het erom dat de deelnemers ‘samen maken’ waarbij het ook draait om het onderling contact. Wat deelnemers zelf aandragen, bijvoorbeeld uit hun eigen cultuur, zal voor het gezamenlijk maken een mooie aanvulling kunnen zijn. Zowel autochtonen als nieuwkomers kunnen zich voor deze geheel gratis workshops opgeven. Aanmelden kan via e-mail kunstwerfplaats@kunstwerf.com. De data zijn: 1, 8, 15, 29 oktober en 5 november (van 09.00 – 12.00 uur). De workshops vinden allemaal plaats in Het Anker in Oosterwolde. Van de werken die door de deelnemers worden gecreëerd, wordt een kunstwerk samengesteld dat aan het eind van het jaar aan de bewoners van Ooststellingwerf wordt gepresenteerd. Hieronder een eerste impressie.

  • Online expositie

    In februari en maart heeft de werkgroep Kunstwerfplaats weer een online workshop ‘collage maken’ verzorgd. Op verzoek van de deelnemers is een online expositie ingericht. Onder begeleiding van kunstenaar Martina Hladikova zijn door elke deelnemer in totaal vier opdrachten uitgevoerd. Per opdracht is op deze website een digitaal overzicht gemaakt. Gezien de grote belangstelling voor de online workshops, wordt er rond de zomer een vierde reeks opgezet. Exacte data zijn hier nog niet van bekend. Maar dat er een vierde serie komt is zeker en waarschijnlijk volgt in het najaar ook nog een vijfde reeks workshops. Houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Kunstwerfplaats verwijst niet alleen naar een fysieke “plek” maar kan ook gezien worden als de ruimte die ontstaat als mensen elkaar ontmoeten en werken met kunst, in de meest brede zin van het woord.
Kunst bestaat daarmee niet alleen om iets te laten zien of mee te laten maken maar ook als middel om met elkaar in contact te komen en iets te leren over en van elkaars wereld.

Naast het jaarlijks organiseren van de Kunstroute Ooststellingwerf, verzorgt de werkgroep Kunstwerfplaats ook exposities en workshops. De verbinding met de samenleving staat daarbij hoog in het vaandel.