Kunstwerfplaats

  • Het nieuwe project ‘Dit zijn wij, Ooststellingwervers’ is gestart. De portrettenkaravaan trekt de komende tijd nog de gemeente door. Data voor de volgende workshops zijn: 2. 28-01 van 14.00 – 16.00 uur De Miente, Oosterwolde 3. 10-02 van 19.00 – 21.00 uur De Miente, Oosterwolde U kunt zich opgeven voor de workshop door te mailen naar kunstwerfplaats@kunstwerf.com.

  • In het Ketelhuis in het Haerenkwartier is op 9 maart alsnog de foto-expositie ‘De Haeren, een ketel vol verhalen’ feestelijk geopend. Afgelopen december kon deze bijeenkomst vanwege corona geen doorgang vinden. De expositie in het Ketelhuis is de komende tijd nog voor iedereen toegankelijk. Kijk voor de openingstijden op de Facebook-pagina ‘buurthuiskamer het ketelhuis’. Daarnaast kan de expositie online bekeken worden via de website www.eenketelvolverhalen.art.

  • art@trefpunt verbindt nieuwkomers en autochtonen

    Om een brug te slaan tussen autochtonen en nieuwkomers, werd op 1 oktober het kunstproject ‘art@trefpunt’ gestart. Doel van het project is om mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen door gezamenlijk met kunst bezig te zijn. Het project is een initiatief van Stichting Kunstwerf en is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit Het Fonds 2019 en het Bercoop Fonds.   De eerste ochtend werd een ‘proeverij’ gehouden van de verschillende kunstdisciplines. Vervolgens werd een keuze gemaakt voor een of meerdere disciplines. Wat voorop stond is het plezier in het maken en daar gezamenlijk mee bezig zijn. De workshops werden gegeven door professionele kunstenaars namelijk: tekenen/schilderen (Anna Bouman), fotografie (Greetje Keuning), textiele vormen (Hilda Klaassen), zingen (Mirjam Cornelisse), boetseren (Sigrid Hamelink) en beelden maken (Martina Hladikova). De invulling van de workshops was redelijk vrij. De docenten kwamen wel met opdrachten, maar er was ook altijd de mogelijkheid om naar eigen inzichten te experimenteren met het materiaal dat aanwezig was. Uiteindelijk ging het erom dat de deelnemers bezig waren met ‘samen maken’ waarbij het ook draaide om het onderling contact. Wat deelnemers zelf hebben aangedragen, bijvoorbeeld uit hun eigen cultuur, was voor het gezamenlijk maken een mooie aanvulling. De data van de workshops waren: 1, 8, 15, 29 oktober en 5 november (9 tot 12 uur) De workshops vonden allemaal plaats in Het Anker in Oosterwolde. Van de werken die door de deelnemers zijn gemaakt, wordt een kunstwerk in de vorm van een kamerscherm samengesteld dat aan het eind van het jaar aan de bewoners van Ooststellingwerf wordt gepresenteerd. De eerste plek waar het kamerscherm geëxposeerd zal worden is de bibliotheek in Oosterwolde. Daarna zal het verhuizen naar verschillende andere openbare locaties in de gemeente Ooststellingwerf. Hiermee wordt het een reizende expositie die de verbinding tot doel heeft waar het hele project art@trefpunt op is gebaseerd.   https://www.youtube.com/watch?v=_9rv_vs69Xw

Kunstwerfplaats verwijst niet alleen naar een fysieke “plek” maar kan ook gezien worden als de ruimte die ontstaat als mensen elkaar ontmoeten en werken met kunst, in de meest brede zin van het woord.
Kunst bestaat daarmee niet alleen om iets te laten zien of mee te laten maken maar ook als middel om met elkaar in contact te komen en iets te leren over en van elkaars wereld.

Naast het jaarlijks organiseren van de Kunstroute Ooststellingwerf, verzorgt de werkgroep Kunstwerfplaats ook exposities en workshops. De verbinding met de samenleving staat daarbij hoog in het vaandel.