Over ons

In 2006 zijn verschillende kunstzinnige initiatieven gerealiseerd in het kader van het 100-jarig bestaan van de vereniging Plaatselijk Belang Oosterwolde. Wegens sterk afnemend draagvlak werd Plaatselijk Belang Oosterwolde in 2007 opgeheven. Het bestuur constateerde echter dat er een leegte zou kunnen ontstaan op het gebied van het kunstklimaat in de Stellingwerven. Vanuit die gedachte is een aantal oud bestuurders gekomen tot de oprichting van Stichting Kunstwerf. Op vrijdag 23 mei 2008 is Stichting Kunstwerf officieel te water gegaan.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Margreet Spaa (voorzitter)
  • Reinie Veenstra (secretaris)
  • Rick Sterk (penningmeester)
  • Philomène Bloemhoff  (bestuurslid)
  • Annemarijke Smit (vice-voorzitter)

Coördinatie/pr

  • Marjolein Spitteler (coördinator)
  • Anita Boel (pr)

Kunst en cultuur zijn in de visie van Stichting Kunstwerf belangrijke zingevende uitingsvormen. Cultureel erfgoed en diverse vormen van kunst kunnen op zichzelf een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van normen en waarden in de samenleving. Naast haar intrinsieke waarde is kunst, in de visie van Stichting Kunstwerf, ook belangrijk als middel voor ontwikkeling en versterking op het terrein van educatie, welbevinden en op economisch gebied.

Kunstwerf wil dicht bij de mensen zijn en hen raken, in beroering brengen tot nieuwe initiatieven laten komen of ongekende talenten laten ontdekken.