Filmwerf

  • Helaas zit het Filmwerf niet mee. Lag het seizoen eerder al grotendeels stil vanwege corona, door de sluiting van Hotel De Zon, kunnen er ook nu nog steeds geen films gedraaid worden. Dit seizoen is hierdoor helaas verloren. Filmwerf hoopt van harte na de zomer op een nieuwe locatie te kunnen starten. Na een oproep begin deze maand zijn er al veel suggesties bij de werkgroep binnengekomen. Momenteel wordt onderzocht wat haalbaar is. Wordt vervolgd.

De doelstelling van de werkgroep Filmwerf is het regelmatig vertonen van een bijzondere film in een passende outillage. In voor- en najaar wordt één keer per veertien dagen een film vertoond. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen Arthousefilms en kwaliteitsfilms voor een groter publiek, met een diversiteit in genres en geografische herkomst van de films. De films zijn doorgaans van recente datum.

Daarnaast streeft Filmwerf naar een ondersteuning van het culturele leven in de regio. Enerzijds door het vertonen van films die te maken hebben met onze omgeving, anderzijds door op aanvraag van derden films te vertonen waarmee aan een lokale behoefte wordt voldaan.

Locatie Hotel de Zon, Stationsstraat 1 Oosterwolde Friesland

Toegang € 7,00

Consumpties dienen contant afgerekend te worden.

De locatie is Hotel de Zon in Oosterwolde waar vroeger ook films werden gedraaid! Een waar filmhuis dus! Op de filmavonden zelf wordt een speciale plateservice aangeboden voor € 16,50, inclusief een kopje koffie. Reserveren hiervoor kan rechtstreeks bij De Zon.