Filmwerf

  • Vanwege het coronavirus hebben we ons vorige seizoen helaas niet af kunnen maken. Maar het goede nieuws is… we gaan na de zomer weer beginnen! Uiteraard heeft daarbij de gezondheid van onze bezoekers en vrijwilligers de volle aandacht. We houden ons dan ook nauwkeurig aan de richtlijnen van het RIVM. De eerste film staat gepland Lees meer en reserveren

 DE WERKGROEP 'fILMWERF' IS NOG STEEDS OP ZOEK NAAR NIEUWE VRIJWILLIGERS!

Draagt u Filmwerf een warm hart toe, help ons dan mee. Wij zoeken technische mensen die ondersteuning kunnen bieden bij het draaien van de films. Daarnaast zoeken wij gastvrouwen/heren die willen helpen bij de kaartverkoop en het schenken van koffie/thee.

De doelstelling van de werkgroep Filmwerf is het regelmatig vertonen van een bijzondere film in een passende outillage. In voor- en najaar wordt één keer per veertien dagen een film vertoond. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen Arthousefilms en kwaliteitsfilms voor een groter publiek, met een diversiteit in genres en geografische herkomst van de films. De films zijn doorgaans van recente datum.

Daarnaast streeft Filmwerf naar een ondersteuning van het culturele leven in de regio. Enerzijds door het vertonen van films die te maken hebben met onze omgeving, anderzijds door op aanvraag van derden films te vertonen waarmee aan een lokale behoefte wordt voldaan.

Locatie Hotel de Zon, Stationsstraat 1 Oosterwolde Friesland

Toegang € 7,00

De locatie is Hotel de Zon in Oosterwolde waar vroeger ook films werden gedraaid! Een waar filmhuis dus!