Filmwerf

  • 25 januari 8:00 pm – 10:00 pm €7 De naïeve, trouwe landarbeider Lazzaro wordt in al zijn goedheid niet echt gewaardeerd door zijn medemensen. Eerder buiten ze hem uit. Zijn collega’s worden weer uitgebuit door een barones. Het verhaal lijkt zich in het verleden af te spelen, maar we zien ook een hedendaags beeld. Een magisch-realistisch verhaal Lees meer en reserveren

  • 1 februari 8:00 pm – 10:00 pm €7 Wist u dat er boven in de zaal van hotel De Zon in Oosterwolde een heus theaterorgel staat? U kunt het bewonderen en beluisteren op zaterdag 1 februari. Filmwerf wijdt deze avond namelijk aan ‘de stille film’ ofwel ‘de stomme film’. “Voor de goede orde: de ‘stomme film’ is Lees meer en reserveren

  • 225 februari 8:00 pm – 10:00 pm €7 Vanuit het perspectief van een vierjarig jongetje wordt er een zusje geboren, een wonder. Hij beleeft die baby in al haar verschijningen. Op sprookjesachtige wijze worden zijn gevoelens en belevingen tot leven gewekt. De enorme geestelijke ontwikkeling die de peuter doormaakt wordt verbeeld in wonderlijke fantasieën en alledaagse ervaringen, Lees meer en reserveren

 DE WERKGROEP 'fILMWERF' IS NOG STEEDS OP ZOEK NAAR NIEUWE VRIJWILLIGERS!

Draagt u Filmwerf een warm hart toe, help ons dan mee. Wij zoeken technische mensen die ondersteuning kunnen bieden bij het draaien van de films. Daarnaast zoeken wij gastvrouwen/heren die willen helpen bij de kaartverkoop en het schenken van koffie/thee.

Filmwerf heeft afgelopen seizoenen goed gedraaid. Investeringen zijn gedaan, dit mede dank zij de steun van het Coöperatiefonds van de Rabobank de Stellingwerven!

De doelstelling van de werkgroep Filmwerf is het regelmatig vertonen van een bijzondere film in een passende outillage. In voor- en najaar wordt één keer per veertien dagen een film vertoond. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen Arthousefilms en kwaliteitsfilms voor een groter publiek, met een diversiteit in genres en geografische herkomst van de films. De films zijn doorgaans van recente datum.

Daarnaast streeft Filmwerf naar een ondersteuning van het culturele leven in de regio. Enerzijds door het vertonen van films die te maken hebben met onze omgeving, anderzijds door op aanvraag van derden films te vertonen waarmee aan een lokale behoefte wordt voldaan.

Locatie Hotel de Zon, Stationsstraat 1 Oosterwolde Friesland

Toegang € 7,00

De locatie is Hotel de Zon in Oosterwolde waar vroeger ook films werden gedraaid! Een waar filmhuis dus!