ANBI

In te vullen door Kunstwerf:

  • De naam en contactgegevens van jouw culturele organisatie. Staat je organisatie bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten? Vermeld dan beide namen.
  • Het fiscaal nummer, ook wel het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN).
  • Een duidelijke beschrijving van de doelstellingen.
  • De hoofdlijnen van het beleidsplan.
  • Namen en functies van bestuurders zoals de voorzitter, penningmeester en secretaris.
  • Het beloningsbeleid voor bestuur, directie en personeel. Voor het personeel is een verwijzing naar de cao of salarisregeling voldoende.
  • Een actueel verslag van de activiteiten die de organisatie uitvoert. Bijvoorbeeld een jaarverslag.
  • Een financiële verantwoording over elk boekjaar. Hierin staan bijvoorbeeld veranderingen in vermogen, inkomsten en uitgaven. Je moet deze gegevens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar publiceren.