Lezing Pieter Bruegel: ‘de religieuze’

Stichting Kunstwerf houdt op maandag 6 januari in samenwerking met de commissie Vorming en Toerusting een lezing onder de noemer ‘op het snijpunt van religie en kunst. De titel is Pieter Breugel: ‘de religieuze’. De lezing wordt verzorgd door Drs. Thea Willemsen.

Bij Pieter Bruegel (ca. 1526-1569) denk je vooral aan schilderijen van landbouwers, volksvertier en kermis. Vanwege zulke afbeeldingen kreeg hij de bijnaam ‘Boeren Bruegel’. Het uitbundige plattelandsleven werd zijn handelsmerk. Hij schreef er geschiedenis mee en kreeg veel navolging.

Minder bekend is, dat zeker de helft van zijn schilderijen een religieus karakter heeft. Geen wonder: religieuze kunst bracht een kunstenaar de meeste aanzien. Ook in deze werken blijkt een onorthodoxe benadering. Menig Bijbels thema is niet als zodanig herkenbaar. Zo is het hoofdonderwerp vaak gemarginaliseerd tot een achtergrondscène. En het tafereel vindt plaats in een Brabantse stad of landschap. Daarbij komt de plattelandsbevolking opnieuw in beeld, bijvoorbeeld bij een schilderij als De Aanbidding van de Koningen.

Het moet voor de beschouwer in de zestiende eeuw een gevoel van verwondering hebben opgeroepen. In alle gevallen is het tafereel herkenbaar maar de betekenis ligt niet meteen voor de hand. Het is  kenmerkend voor Pieter Bruegel’s schilderijen, de symbolische en/of moralistische strekking is verweven in de enscenering. Voor ons is het een uitdaging om die boodschap te achterhalen.

Drs. Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie laatmiddeleeuwse schilderkunst. Ze geeft al jaren cursussen en lezingen, onder andere bij diverse HOVO-instellingen.

 De lezing over Pieter Bruegel vindt plaats in de Dorpskerk aan de Brink in Oosterwolde en kost € 10,-. (incl. koffie en thee). De avond begint om 20.00 uur.

De aanbidding der koningen in de sneeuw. Collection Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’, Winterthur

Reserveer hier