Bangsa Adat AllifURU

Op vrijdagmiddag 14 oktober presenteert Cultuurwerf in het kader van de themamaand Molukse cultuur een lezing over de geschiedenis, leefwijze en het cultureel erfgoed van de AllifURU, de oorspronkelijke inheemse bevolking van de Zuid-Molukken, door Julius Sahureka. 

De lezing gaat over de geschiedenis, de VOC, de koloniale tijd, de komst naar Nederland van vele Molukse gezinnen begin jaren 50, de niet nagekomen belofte van de Nederlandse regering, het streven naar een onafhankelijke staat; daarnaast zal de lezing vooral gaan over de Adat (leefwijze) van de oorspronkelijke bevolking van de Zuid-Molukken, hun taal, geloof, tradities, cultuur en waarom dit alles niet verloren mag gaan. 

Julius Sahureka is oprichter en woordvoerder van de Stichting Saka Mese Nusa AllifURU (vertaling: Waak krachtig over de leefwereld van het AllifURU volk).

De stichting steunt sociaal-maatschappelijke projecten op de Molukken (bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, bescherming van het tropische regenwoud, het in stand houden van het Adat systeem) en zet zich in voor het bestaansrecht en (internationale) erkenning van de AllifURU, een inheems volk net als de Indianen, Papoea’s en Maori’s. Volkeren die in hun bestaan worden bedreigd door zaken als illegale houtkap, onrechtmatige landonteigening, oorlogen en economische belangen.

Julius Sahureka is gespecialiseerd in de geschiedenis, het cultureel erfgoed, de traditionele adat (leefwijze) en de natuurlijke omgeving van de AllifURU.

Hij geeft lezingen door het gehele land, heeft daarnaast contact met vertegenwoordigers van andere inheemse volkeren om gezamenlijk lobbywerk op internationaal niveau te verrichten.

Als kind heeft hij in kamp Oranje gewoond en daarna in Oosterwolde. 

Tijd: 14.30 uur (zaal open om 14.00 uur)

Locatie: ‘In Kannen & Kruiken’ Venekoterweg 52/54, Oosterwolde

Toegangsprijs: € 12,50 (inclusief koffie of thee)

Maximaal aantal bezoekers: 40